studenti pomazu

Studentima, koji su se odlučili na bunt protiv sramotne odluke da KSC Skenderija komisijski preuzme prostor, pridružili su se i direktor projekta Ars Aevi Enver Hadžiomerspahić, dvoje poslanika u Skupšitini Kantona Sarajevo, nekoliko glumaca i profesora sa ALU.

Obavještenje o komisijskom preuzimanju prostora stiglo je 4. maja, nakon konferencije za medije na kojoj je Hadžiomerspahić najavio evakuaciju kolekcije i vlastitu ostavku u septembru.

Kolekcija Ars Aevi predstavlja jedno od najvećih kulturnih i materijalnih blaga BiH. Nastala je kao izraz solidarnosti umjetnika svijeta s nepravdom opsade Sarajeva.

Djela kolekcije Ars Aevi dosežu milionske vrijednosti, a ukupna vrijednost procijenjena je na oko 15 miliona eura. Kolekcija se razvija pod pokroviteljstvom UNESCO-a.

Komentariši